Pon. - pt.: 07:00 - 18:00

Pomiary i badania szczelności wentylacji - KLIMATSYSTEM

Pomiary i badania szczelności wentylacji

31 stycznia 2023 IPTechnicy Comments Off

W obecnej sytuacji, ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej oraz cieplnej, coraz większą rolę odgrywa nie tylko forma i sprawność urządzeń stosowanych do rekuperacji i odzysku ciepła, ale również szczelność kanałów oraz precyzyjna regulacja aerodynamiczna instalacji, która gwarantuje optymalną pracę całego systemu.

Dlaczego tak ważna jest szczelność instalacji wentylacji?

Przecieki spowodowane przez nieszczelności muszą zostać zrównoważone przez zwiększenie wydajności urządzeń, co dalej może wpłynąć nie tylko na większe zużycie energii pierwotnej przez system, ale też zwiększyć hałas oraz wibracje jakie generuje on podczas pracy.

Obecnie przepisy wyróżniają 4 główne klasy szczelności [tabela]:

Klasy szczelności i dopuszczalne współczynniki wycieku
Klasa szczelności Dopuszczalny współczynnik wycieku [m3/s*m2] przy ciśnieniu Ptest [Pa] Dopuszczalny współczynnik wycieku [m3/s*m2] przy ciśnieniu Ptest = 400 Pa
A 0,027 ∙ Ptest0,65 ∙ 10-3 1,32 ∙ 10-3
B 0,009 ∙ Ptest0,65 ∙ 10-3 0,44 ∙ 10-3
C 0,003 ∙ Ptest0,65 ∙ 10-3 0,15 ∙ 10-3
D 0,001 ∙ Ptest0,65 ∙ 10-3 0,05 ∙ 10-3
Podobnie jak klasę szczelności dla danego obiektu/instalacji określa projekt, tak samo wydajność systemu jest obliczona na podstawie zebranych przez projektanta danych oraz zapotrzebowania.
Oprócz pomiaru prędkości i wydajności instalacji wentylacji, dodatkowo zaleca się wykonać pomiary innych parametrów określających jakość powietrza i wpływających na komfort, należą do nich:
  • Temperatura
  • Wilgotność
  • Ciśnienie
  • Czystość powietrza
Firma KLIMATSYSTEM oferuje zarówno wykonanie badań szczelności jak i pomiary aerodynamiczne instalacji wentylacji, które pozwalają na optymalne korzystanie z systemów rekuperacji.
Do pomiarów wykorzystujemy urządzenia renomowanych producentów m.in.:
  • TESTO / pomiar jakości powietrza
  • LINDAB / badanie szczelności instalacji
  • FILR / termowizja systemów HVAC