Pon. - pt.: 07:00 - 18:00

Wilgotność pod kontrolą - KLIMATSYSTEM

Wilgotność pod kontrolą

6 sierpnia 2021 IPTechnicy Comments Off

W poprzednim artykule poruszyłem temat regulacji temperatury w kontekście utrzymania komfortu w pomieszczeniach. Drugim istotnym parametrem wpływającym na warunki klimatyczne w pomieszczeniach jest wilgotność powietrza, która zwłaszcza zimą powinna być kontrolowana w sposób ciągły.

Jeśli nie ma specjalnych wymagań określonych narzuconych np. produkcją lub innymi warunkami, zalecane parametry powietrza określa się w ten sposób, aby zapewniały komfort dla człowieka. Oprócz regulacji temperatury i wilgotności należy uwzględniać również prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania człowieka [tab.1] oraz odpowiednią czystość powietrza w odniesieniu do klasy filtracji [tab.2].

Okres Temperatura powietrza Wilgotność względna Prędkość powietrza
lato lato 23 – 26°C 40 – 60% (max 35 – 65%) 0,1-0,5 m/s
zima 20 – 24°C 0,1-03 m/s

Tab.1. Parametry komfortu w pomieszczeniu z uwzględnieniem temperatury, wilgotności i prędkości powietrza

Regulacja wilgotności

Pełna regulacja wilgotności w układach wentylacji jest dość trudna, kosztowna i niesie za sobą wiele problemów, dlatego jest stosowana tylko wówczas gdy konieczne jest zachowanie tego parametru w określonych zakresie. Standardowo dla potrzeb zachowania komfortu człowieka stosowanie nawilżaczy jest niepotrzebne.

Gdy nie ma specjalnych wymagań wentylacji mechanicznej, zimą, gdy wilgotność jest niska, zwykle wystarczy zastosowanie wymiennika z regeneratorem [fot_1] oraz dodatkowo wspomagająco nawilżania miejscowego np. za pomocą nawilżaczy ultradźwiękowych ustawionych w odpowiednim miejscu pomieszczenia.

Odzysk wilgoci zimą w przypadku wymienników rotacyjnych jest powiązany z temperaturą zewnętrzną zgodnie z rys.1.

Rys.1. Odzysk wilgoci w odniesieniu do temperatury zewnętrznej [z arch. Systemair].

Wymienniki rotacyjnych występują w następujących opcjach wykonania:

 • standardowy (nie higroskopijny)
 • higroskopijny
 • epoksydowany

Jeśli „naturalny” odzysk wilgoci realizowany poprzez regenerację nie wystarcza dla zapewnienia zadanej wilgotności, należy zastosować dowilżanie powietrza.

Stosowanie nawilżaczy bezpośrednio w instalacji jest kłopotliwe w eksploatacji nie mniej w pewnych sytuacjach jest konieczne.

W układach wentylacji wyróżnić można następujące rodzaje stosowanych nawilżaczy:

 • Nawilżacz wodny ze złożem zraszanym
  Nawilżacz zbudowany jest ze złoża wykonanego z nieorganicznego materiału o dużej chłonności wody. Złoże zraszane jest wodą. Przepływające powietrze powoduje odparowanie wody. Sprawności nawilżania mogą wynosić maksymalnie: 65% lub 85% lub 95%.
  Nawilżacz może być zasilany bezpośrednio wodą z sieci wodociągowej lub wodą obiegową.
  Nawilżacz wyposażony jest w wannę wody obiegowej z odpływem po stronie obsługi, który musi być wyposażony w syfon.
 • Nawilżacz wodny z komorą zraszania
  Sekcję nawilżania wodnego z komorą zraszania stanowi sekcja centrali wyposażona w dysze wodne, odkraplacz. Woda rozpylona jest bezpośrednio w strumień powietrza. Nawilżacz wyposażony jest w wannę wody obiegowej z odpływem po stronie obsługi, który musi być wyposażony w syfon.
 • Nawilżacz parowy
  Sekcję nawilżania parowego stanowi sekcja centrali wyposażona w lance rozprowadzające parę. Do sekcji nawilżania parowego może być doprowadzona para technologiczna wytworzona w kotle lub wytwornicy parowej albo para wytworzona w wytwornicy pary zlokalizowanej przy centrali np. nawilżacza elektrodowego lub rezystancyjnego.

Regulacja temperatury i wilgotności ma szczególne znacznie w aspekcie utrzymania komfortu w odniesieniu do tzw. krzywych duszności [parności].

Zakres parametrów temperatury i wilgotności, w których pojawia się obszar dyskomfortu określony jako tzw. strefa duszności przedstawia rys.2.

Rys.2. Krzywa duszności-parności

Filtracja powietrza

Zachowanie odpowiedniej jakości powietrza wymaga także uwzględnienia odpowiedniej filtracji, dopasowanej do rodzaju wentylowanego pomieszczenia oraz technologii/operacji, z zachowaniem rodzaju, skuteczności i oporów przepływu na filtrze.

Wyróżnić można dwa rodzaje stosowanych filtrów w układach klimatyzacji i wentylacji:

 • Filtry włókninowe / częściej
 • Filtry z węglem aktywowanym / rzadziej

Klasyfikacje filtrów z uwzględnieniem ich parametrów przedstawia tabela 2.

 

Lp. Klasa filtrów Podstawa klasyfikacji (kraj) Uśred. Poziom odpylania Uśred. Skuteczność

Odpylania

Uśred. Num. Skut. odpylania Rodzaj zatrzymanych zanieczyszczeń

Polska*

EN Niemcy
BN 88/ 8963-05 EN 779

PrEN 1822-1

DIN 24 185, prDIN 24 183, DIN 24 183 Am [%] Em [%] E1m [%] Bardzo dobra i dobra skuteczność
1 Filtry wstępne A1 G1 EU1 <65 Owady, włókna, piasek
2 A2
3 Filtry dokładne B1 G2 EU2 65-80 Większe pyłki kwiatowe
4 B2 G3 EU3 80-90
5 G4 EU4 >90 Gruby pył metalurgiczny
6 Filtry bardzo dokładne C F5 EU5 40-60 Pyłki kwiatowe
7 F6 EU6 60-80
8 F7 EU7 80-90 Wszystkie rodzaje pyłów, zarodniki grzybów
9 F8 EU8 90-95 Sadza, mgła olejowa, bakterie
10 Filtry aerozoli koloidalnych Q F9 EU9 >95
11 H10 EU10 85 Bakterie, wszystkie rodzaje dymu i aerozoli (wysoka skuteczność)
12 R H11 EU11 95
13 S H12 EU12 99,5
14 H13 EU13 99,95 Bakterie, pył radioaktywny, wszystkie  rodzaje dymu i aerozoli, większość wirusów
15   H14 EU14 99,995
16 H15 EU15 99,9995
17 H16 EU16 99,99995
18 H17 EU17 99,999995

Tab.2. Zestawienie różnych klas filtrów dla różnych rodzajów zanieczyszczeń wg wentylacja.com.pl

Jeśli nie ma specjalnych wymagań w budynkach użyteczności publicznej stosuje się jeden stopień filtracji. Zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi minimalna klasa dla układów wentylacji z wymiennikami ciepła to G4. Opcjonalnie stosuje się podwójną filtrację:

 • Na czerpni, zwłaszcza jeśli odcinek od czerpni do centrali jest długi [klasa: G2-G3]
 • Jako dodatkową filtrację za centralą [klasa F7-F8]

W układach o specjalnych wymaganiach aseptycznych np. sale operacyjne lub produckacj farmaceutyczna uzyskanie wymaganej klasy czystości możliwe jest dzięki zastosowaniu kaskadowego trójstopniowego systemu filtracji:

 • I stopień – filtrację wstępną (G3-G4)
 • II stopień – filtrację bardzo dokładną (F7-F8)
 • III stopień – filtracja absolutna (H10-H13) z lokalnymi strefami laminarnymi (H14)

W przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego stosuje się filtrację cztero-kaskadową poprzez filtrację powietrza świeżego.

Serwis instalacji

Zachowanie odpowiednich parametrów i jakości powietrza jest możliwe tylko przy zapewnieniu regularnego serwisowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, szczególnie tam gdzie pojawia się środowiska wilgotne podczas obróbki powietrza [układy klimatyzacji z chłodzeniem i nawilżaniem powietrza].

W Polsce nie ma jednoznacznych i szczegółowych przepisów, które określają częstotliwość i sposób wykonania serwisu w systemach klimatyzacyjno-wentylacyjnych, dlatego w pierwszej kolejności należy uwzględnić zalecenia producenta urządzeń zawarte w ogólnych warunkach gwarancyjnych. Regularny serwis wykonywany przez autoryzowanego serwisanta z zachowaniem wymagań producenta pozwala nie tylko utrzymać komfort i odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniu, ale często też jest warunkiem utrzymania gwarancji. Niestety użytkownicy przypominają sobie o tym fakcie, dopiero gdy urządzenie przestaje działać. Szczegółowo o aspektach serwisowych w kolejnym artykule.

Sławomir Mencel

Wszystkie zdjęcia z arch. KLIMATSYSTEM